Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Elektronik Ortamda Başvuru Usulü Hakkında Duyuru

Duyurular > Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna Elektronik Ortamda Başvuru Usulü Hakkında Duyuru - 14 Temmuz 2017 Cuma+-Yazdır
        23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih ise Başbakanlık tarafından 17 Temmuz 2017 olarak ilan edilmiştir.
 
        Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
 
        Başvurular, http://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayıp altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

        Yukarıda belirtilen İnternet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Ayrıca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, bu form ve ekinde ibraz edilecek belgeler Valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatına teslim edilecek olup ilgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.
 
        Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır. 
 
        
        Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna iletilmek üzere Bakanlığımıza yapılacak başvurular; 
 
        ► Emniyet personeli valiliklere veya Emniyet Genel Müdürlüğüne,
        ► Jandarma personeli valiliklere veya Jandarma Genel Komutanlığına,
        ► Emniyet ve Jandarma personeli haricinde Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları (Mahalli İdareler, Personel, Göç İdaresi, Sahil Güvenlik, Kamu Düzeni ve Güvenliği) personeli Valiliklere veya “İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2 Yenimahalle/Ankara yerleşkesi” adresine yapılacaktır.
 
        Kamuoyuna duyurulur.